Flere av menighetens barn har får hvert år sin 1. kommunion i utlandet. Her har Natalie og kacper fra Otta fått 1. kommunion i Polen

Flere av menighetens barn har får hvert år sin 1. kommunion i utlandet. Her har Natalie og kacper fra Otta fått 1. kommunion i Polen

—————

Tilbake


Kontakt

Mariakirken katolske menighet

Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766


40 51 01 14