Flere av menighetens barn har får hvert år sin 1. kommunion i utlandet. Her har Natalie og kacper fra Otta fått 1. kommunion i Polen

Flere av menighetens barn har får hvert år sin 1. kommunion i utlandet. Her har Natalie og kacper fra Otta fått 1. kommunion i Polen <  Bildevisning  > Tilbake