Katekese og aktiviteter starter opp i september. - 1.kommunion og konfirmasjon.

Fra 1. kommunion på Lillehammer i 2019.

Vi håper at corona-situasjonen vil tillate at vi starter opp katekese (religionsundervisning) for 1.kommunion og konfirmasjonsforberedelse i løpet av september.

St. Andreas kirke, Gjøvik:

1.Kommunion på Gjøvik:

I St. Andreas kirke tar vi sikte på å kalle inn de barna som skulle ha fått 1. kommunion våren 2020. Disse barna har denne høsten begynt i 5. klasse på barneskolen, og de vil ha første katekesedag søndag 12. september fra kl. 15.00 til 18.00.

Vi vil feire 1. kommunion for disse lørdag 2.oktober.

 

Barna som gikk i katekese til 1. kommunion i fjor, eller som skal begynne katekesen i år (Altså alle barn som nå går i 3. og 4. klasse på skolen) kalles inn til første katekesedag søndag 10. oktober fra kl. 15.00 til 18.00. 1.kommunion for disse vil bli på våren 2022.

Katekese for 1. kommunion og konfirmanter vil foregå i St. Andreas kirke på 2. søndag i måneden. Katekesedagen begynner kl. 15.00 og barna og konfirmantene undervises frem til messen begynner kl. 17.00. Barna og konfirmantene er med på høymessen som avslutter katekesedagen ca. kl. 18.00. Vi oppfordrer dere foreldre til å bli med på høymessen sammen med deres barn!

Konfirmasjon på Gjøvik:

De konfirmantene som skulle ha blitt konfirmert i fjor i St. Andreas kirke kalles inn til katekese søndag 12. september fra kl. 15.00 til 18.00. Konfirmasjon for disse blir lørdag 9. oktober kl. 11.00.

De elevene som skal begynne katekese for konfirmasjon denne høsten vil ha sin første katekesedag søndag 10. oktober fra kl. 15.00 til 18.00. Konfirmasjon for disse vil bli på lørdag 11. juni 2022 på Lillehammer.

 

Husk at vi fremdeles må registrere oss til messene p.g.a Coronapandemien. Dere kan registrere dere på nettet før messen, eller skrive dere på liste når dere kommer til messen. Listene finner dere bakerst i kirken.

 

Lillehammer:

Fra konfirmasjon i Mariakirken i 2019.

Kateketene i Mariakirken vil møtes søndag 29. august for å planlegge katekesen. Informasjon om klasser og datoer vil legges ut her første uke i september.

Katekese for 1. kommunion og konfirmanter vil foregå i Mariakirken i forbindelse med høymessen en søndag i måneden. Katekesedagen vil begynne kl. 10.00 og barna og konfirmantene undervises frem til høymessen begynner kl. 11.00. Etter høymessen har barna «friminutt» under kirkekaffen, før de så undervises to skoletimer frem til kl. 14. Vi oppfordrer dere foreldre til å bli med på høymessen sammen med deres barn!

Husk at vi fremdeles må registrere oss til messene p.g.a Coronapandemien. Dere kan registrere dere på nettet før messen, eller skrive dere på liste når dere kommer til messen. Listene finner dere på bordet som står rett innenfor hovedinngangen til kirken.