På Otta feires messen i Bykirken i Otta hver 3.søndag i mnd. 

Bykirken er den Norske kirkes bygg i Otta sentrum.

Messene begynner nå Kl. 1700 og katekesen begynner kl. 1600.

Messetidene annonseres under "Kunngjøringer" på forsiden til disse nettsidene.

Adressen til Bykirken er: Storgaten 21, 2670 Otta.


Kontakt

Mariakirken katolske menighet

Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766


40 51 01 14