Troskurs på Lillehammer og Gjøvik

 

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Høsten 2021 vil vi gå igjennom messen, nattverdens sakrament. Vi vil se på hvordan den har blitt som den er, hva de ulike riter og symboler betyr og hva kirken tror skjer i denne liturgien. Informasjon om kursstart på Lillehammer og Gjøvik vil kunngjøres i begynnelsen av september.