Messetider:

 

Mariakirken, Lillehammer:

Søndag        kl.    11:00        Høymesse           Norsk

Onsdag        kl.    11:00                                 Norsk 

Torsdag.      kl.     18:00.                               Norsk  

Fredag         kl.    17:00        Sakraments tilbedelse

                   kl.    17:20        Rosenkransbønn

                   kl.    18:00        Messe                Norsk

                                          Etter messen mulig for skriftemål

Lørdag.         kl.   10:00        Messe                  Norsk

Polsk messe hver 2. og 4. søndag i mnd. kl. 16:00 

 
 

St. Andreas apostelen kirke, Gjøvik:

 
Søndag        kl.    12:00        Høymesse           Polsk
 
Søndag        kl.    17.00        Høymesse            Norsk
 
Tirsdag        kl.    17:00        Sakramentstilbedelse
 
                  kl.    17:20        Rosenkrans
 
                  kl.    18:00        Messe                   Norsk          
 
Torsdag       kl.    18:00        Messe                   Norsk      
 
 
                                         Etter messen mulig for skriftemål
Fredag.       kl.    18:00.       Messe                   Norsk
( Hver fredag bortsett fra 1. fredag i mnd)
 
 
1.fredag i mnd. kl.18:00        Messe                  Polsk
 
Lørdag        kl.     11:00.       Messe.                 Norsk
( Hver lørdag bortsett fra 1. lørdag i mnd.)
 
1. lørdag i mnd kl. 18:00        Messe.                Polsk
 
 
 

Bykirken, Otta:

 
3. søndag i mnd.    kl. 17:00  Høymesse            Norsk

Kontakt

Mariakirken katolske menighet

Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766


40 51 01 14