Mariakirken katolske menighet

Mariakirken katolske menighet er den katolske kirke i det østlige- og nordlige Oppland samt den nordlige delen av Ringsaker kommune i Hedmark. Den dekker området fra Toten og Gjøvik til Lillehammer, Mesnali og Sjusjøen samt Gudbrandsdalen og Ottadalen opp til fylkesgrensen mot Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kommunene Søndre Land, Sør- Aurdal og Etnedal og Valdres betjenes fra Sta. Theresa menighet på Hønefoss.

Menigheten har pr. januar 2021 i omlag 2500 medlemmer og det feries regelmessig messe i tre byer i sognet: Lillehammer, Otta og Gjøvik.

 

Sognekirken og sogneprestens hovedsete finnes i Lillehammer.

 

I Lillehammer og Gjøvik feires det messe hver søndag, for Otta se de ukentlige kunngjøringene, messetider eller under messestedenes faner.

 

Kirker i sognet:

Mariakirken (Sognekirke)

Weidemannsgate 3B

2613 Lillehammer

 

 

St. Andreas apostelens kirke

Bassengvegen 1

2818 Gjøvik

 

 

 

Sogneadministrator :

p. Peter Hai Duy Nguyen

Weidemannsgate 3B, 2613 Lillehammer

(Dette er adressen både for kirken og sognekontoret)

epost: lillehammer@katolsk.no

mobil: 40510114

 

p. Piotr Gwizdz

Tordenskjolds gate 7, 2821 Gjøvik

Ansvarlig for polsk sjelesorg på Gjøvik og i Lillehammer

Piotr.Gwizdz@katolsk.no

477 47 952

 

Polsk sjelesorg i Lillehammer og på Gjøvik: 

 

Menighetsråd:

Formann:    Sogneadministrator

Ordstyrer:   Stein Ek Brynilsen

Nestleder:   Kåre Hosar

Sekretær:   Marit Neubauer

Just Almås

John Arild Leon

Per Reidar Wullum

 

Finansråd:

Sogneadministrator

Just Almås

Stein Ek Brynilsen

 

Pastoralrådsrepresentant:

Fast:     Stein Ek Brynilsen

Vara:    Kåre Hosar

 

Barne og Ungdomskontakt:

p.Peter Hai Duy Nguyen

 

Lektorer:

Lillehammer:

Kåre Hosar

Just Almås

Joseph Voigt

Anne Kirsti Voigt

Otta:

Per Wullum

Gjøvik:

Loan Chu

Liberatha Mutuyimana

Stein Ek Brynilsen

Nuria Minguez Esteve

 

Ekstraordinære kommunionsutdelere:

Kåre Hosar

Joseph Voigt

Helge Lindberg

Per Wullum

Stein Ek Brynilsen

 

 


Kontakt

Mariakirken katolske menighet

Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766


40 51 01 14