Menighetsrådet:

 

Sogneadminstrator(formann)

Leder:            Stein Ek Brynilsen                 90887582

Nestleder:       Kåre Hosar                          90627881

Medlemmer:    Marit Neubauer

                     Just Almås

                     Per Reidar Selnes Wullum

                     John Arild Leon                                             

For referat fra sist møte i menighetsrådet, se undersiden "Referater". (Kommer senere)