Sr. Therese fra Hønefoss koser med et dåpsbarn på Dokka. Jan. 2017

Sr. Therese fra Hønefoss koser med et dåpsbarn på Dokka. Jan. 2017

—————

Tilbake


Kontakt

Mariakirken katolske menighet

Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766


40 51 01 14