Engehaugen kirke. Denne kirke tilhører den Norske Kirke, og vi feirer messe her hver søndag ettermiddag med unntak av skolens sommerferie.

Engehaugen kirke. Denne kirke tilhører den Norske Kirke, og vi feirer messe her hver søndag ettermiddag med unntak av skolens sommerferie. <  Bildevisning  > Tilbake