Engehaugen kirke. Denne kirke tilhører den Norske Kirke, og vi feirer messe her hver søndag ettermiddag med unntak av skolens sommerferie.

Engehaugen kirke. Denne kirke tilhører den Norske Kirke, og vi feirer messe her hver søndag ettermiddag med unntak av skolens sommerferie.

—————

Tilbake


Kontakt

Mariakirken katolske menighet

Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766


40 51 01 14