Kirkens dag 2. pinsedag 2017. Garmokyrkja var fullsatt til økumenisk gudstjeneste

Kirkens dag 2. pinsedag 2017. Garmokyrkja var fullsatt til økumenisk gudstjeneste

—————

Tilbake


Kontakt

Mariakirken katolske menighet

Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766


40 51 01 14