Det var seks 1. kommunionsbarn på Lillehammer søndag 21. mai 2017

Det var seks 1. kommunionsbarn på Lillehammer søndag 21. mai 2017

—————

Tilbake


Kontakt

Mariakirken katolske menighet

Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766


40 51 01 14