Det var seks 1. kommunionsbarn på Lillehammer søndag 21. mai 2017

Det var seks 1. kommunionsbarn på Lillehammer søndag 21. mai 2017 <  Bildevisning  > Tilbake