Fra dåps- og 1. kommunionsmessen på Gjøvik 4. juni

Fra dåps- og 1. kommunionsmessen på Gjøvik 4. juni

—————

Tilbake


Kontakt

Mariakirken katolske menighet

Weidemannsgate 3B
2613 Lillehammer

Bankkonto: 2000.07.45635

Vipps: 89766


40 51 01 14