1.kommunion og konfirmasjon i Mariakirken menighet, Gjøvik, Lillehammer og Otta våren 2022:

Gjøvik:

1.kommunion: Lørdag 28. mai kl. 11.00

Lillehammer:

1.kommunion: Søndag 29. mai, i høymessen kl. 11.00

Konfirmasjon: Lørdag 11. juni kl. 11.00

Øvelse før konfirmasjon: Torsdag 2. juni. Kl. 18.00.

Otta:

1.Kommunion: Søndag 19. juni kl. 17.00.

Konfirmantene konfirmeres i Mariakirken på Lillehammer 11. juni kl. 11.00.

Øvelse før konfirmasjon på Lillehammer: Mariakirken torsdag 2. juni. Kl. 18.00.

 

Kunngjøringer:

Lillehammer:

Onsdag 25. mai: Ikke messe

Torsdag 26. mai: Kristi himmelfart. Høymesse kl. 11.00

Lørdag 21. mai: Ikke messe. Det er 1. kommunion på Gjøvik.

Søndag 29. mai: Høymesse kl. 11.00. Første kommunion og p. Reidars avskjedsmesse med menigheten.

 

Gjøvik:

Onsdag 18. mai: Ikke messe

Lørdag 28. mai: 1. kommunionsmesse kl. 11.00

Søndag 29. mai: Høymesse kl. 17.00.

 

 

 

Troskurs på Lillehammer

Neste- og siste kurskveld denne sesongen er 12. mai.

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Kurset vil holdes to torsdager i måneden i menighetessalen på Lillehammer fra slutten av oktober og frem til over påske. I denne tiden vil vi se på de viktigste sidene av den katolske tro og katolsk liv: Troen på Gud; faderen Sønnen Jesus Kristus og den Hellige Ånd, sakramentene, bønn, klosterliv og karitativt arbeid med mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-6-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/garmokyrkja-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/korovelse-20210318-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag-202-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/langfredag2-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/paskenatt3-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/skjaertorsdag1-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/velsignelse-20polsk-20paskemat-202018-jpg/