Sogneadministrator:

p. Peter Hai Duy Nguyen

Tlf.: 405 10 114

Menighetens emailadresse er: lillehammer@katolsk.no

p.Piotr Gwizdz er ansvarlig for polsk sjelesorg i Lillehammer og på Gjøvik

Pavens bønneintensjoner for mars 2023:

Vi ber for dem, som har lidd overgrep fra kirkemedlemmer, at de må finne konkrete 

svar og støtte i Kirkenselv på sin smerte og lidelse

MESSETIDER FOR DEN STILLE UKE:

 

St.Andreas:

Palmesøndag, 02.april:
Polsk messe kl. 12:00
Norsk messe kl. 17:00
 
Påskens Hellige Triduum begynner Skjærtorsdag 06. april:
Norsk messe kl. 16:00
Polsk messe kl.18:00
 
Langfredag-Faste og Abstinens 07.april:
Feiring av Herrens Lidelse
Norsk kl. 15:00-Korsvei kl. 16:15
Polsk kl. 17:30
 
Påskevigilien 8.april:
Matvelsignelse på polsk kl. 12:00
Norsk messe kl. 18:00
Polsk Messe kl. 20:00
 
Påskedag 9.april:
Polsk messe kl. 12-.00
Norsk Høymesse kll. 17:00
 
Mandag i Påskeoktaven 10. april:
Polsk messe kl. 12:00
 

Mariakirken:

Palmesøndag 2.april:
Norsk Høymesse kl. 11:00
Polsk messe kl. 16:00
 
Påskens Hellige Triduum begynner Skjærtorsdag 6.april:
Norsk messe kl. 18:30
Polsk messe kl. 16:00
 
Langfredag- Faste og Abstnens 7. april:
Feiring av Herrens Lidelse
Norsk kl. 15:00, korsvei kl. 16:15
 
 
Påskevigilien 8. april:
Matvelsignelse på polsk kl. 12:00
Norsk messe kl. 22:00
 
 
Påskedag 9.april:
Polsk messe kl. 16:00 
Norsk Høymesse kl. 11:00
 
Mandag i Påskeoktaven 10.april:
Norsk messe kl.11:00
Polsk messe kl. 16:00
Messe på Otta kl. 15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunngjøringer 12 mars:

Ministrantøvelse i St.Andreas:

Lørdag 25. mars blir det ministrantøvelse i kirken.

Vil du lære om minisrering?

Lurer du på hvorfor ministranter slår på bjella?

Vil du hjelpe presten under messen?

Vi arrangerer gratis kurs for alle interesserte og det vil bli servert mat til alle som deltar.

Vi starter kl. !!:00 og holder på til ca. kl.14:00

Kunngjøringer 26.februar:

Messe:

Det blir ikke messe i St.Andreas torsdag 2.mars.

Fasteretrett for ungdommene:

Menigheten arrangerer fasteretrett for våre ungdommer (Gjøvik og Lillehammer) i

Mariakirken fredag 3.mars.

Dagens program:

17:15. Korsveiandakt med menigheten

18:00. Messe

18:30. Tema omvendelse, skriftemål for de som vil

19:15. Kveldsmat og aktivitet

Kunngjøringer 19.februar:

Neste katekeseundervisning:

Mariakirken 5.mars kl. 10:00

St.Andreas 26.mars kl. 15:00

Askonsdagsmesse:

Mariakirken kl.18:00. Norsk

St.Andreas  kl. 17:30 Norsk

St.Andreas. kl. 19:00 Polsk

Korsveiandakt i Fastetiden:

I Mariakirken og St.Andreas fredager kl. 17:15 Norsk

Skriftemål:

Vi minner om, at fast tid for skriftemål i Mariakirken og i St.Andreas er hverdager fra kl. 17:00 til 19:00

og lørdager fra kl. 11:30. Søndager 30 minutter før messen eller etter messen. 

Du kan også ta kontakt med en av prestene, for å avtale utenom de faste tidene.

ASKEONSDAG:

Akeonsdag er i år 22. februar og markerer begynnelsen på den 40 dager fastetiden, som er en forberedelse til den 

kommende påsketiden. Under askeonsdagens messe vigsles og utdeles asken, laget av olivengrener, eller andre grener.

Aske benyttes denne dagen, fordi den blandt annet er et bibelsk symbol på anger og bot, i tillegg til å være en påminnelse 

om livets forgjengelighet.

ABSTINENSDAG: ASKEONSDAG ER FASTE- OG ABSTINENSDAG. Abstinens betyr som oftest å avstå fra kjøtt, men Den nordiske bispekonferansen

er litt vagere i sine regler:

"Det å faste betyr merkbart reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si, at vi gir avkall på en spesiell form for mat, drikke eller fornøyelse.

De som er over 18 år er forpliktet av fastebudet inntil sitt 60. år, mens alle over 14 år skal overholde abstinensbudet.

Prester og foreldre bør lære barna, som ennå ikke er bundet av faste- og abstinensbudet betydningen av å praktisere botens ånd".

 

 

Kunngjøringer 12.februar:

Hjelp jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria:

Våre biskoper oppfprdrer menighetene og de troende til å støtte Caritas´

hjelpearbeid i de jordskjelvrammede områdenei Tyrkia og Syria.Caritas er allerede tilsetede og bidrar

i søk, redning og med nødhjelp, mat, medesiner, ulltepper og hjelp til å skaffe midlertidig tak over hode 

for dem som har mistet alt. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om dette arbeidet. All kollekt denne helgen går til dette arbeidet.

Innsaming av palmegrener:

Vi begynner nå å samle inn fjorårets velsignede palmegrener.

Ved inngangen av kirken vil det stå bøtter du kan legge grenene dine oppi.

Disse vil bli brent og brukt som aske på askeonsdag.

Messer Askeonsdag 22. februar:

Mariakirken kl. 18:00 Norsk

St.Andreas kl. 17:30 Norsk

St.Andreas kl. 19:00 Polsk

Vasking av Mariakirken:

Det blir vaskingav kirken lørdag 18.februar etter messen kl. 11:00

Kunngjøringer 5. februar:

Nye messetider, se under "messer"

 

Pavens bønneintensjoner for februar:

For menigheter:

Vi ber om at menighetene setter nattverden i sentrum, og at de i stadig

økende grad bli tros-, søsken-, og omsorgsfelleskap for dem som trenger

det mest.

Neste katekeseundervisning:

i Mariakirken 5.mars kl.10:00

i St. Andreas 19.februar kl. 15:00

Ministrantøvelse:

Velkommen til ministrantøvelse 11. februar og 1. april kl. 11:00-14:00

Vil du lære om minisrering ?

Lurer du på hvorfor ministranter slår på bjella? Vil DU hjelpe presten undermessene?

Mariakirken arrangerer ministrantøvelse for alle som er interesserte-helt gratis.

Det vil bli servert mat til alle som deltar.

Hvis det er noen spørsmål er det bare å sende en e-post til

lillehammer@katolsk.no

 

 

Kunngjøringer 29.januar:

Det blir feiret messe både i Mariakirken og St. Andreas torsdag 2.februar kl. 18:00
i forbindelse med feiring av HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET.
 
Neste katekeseundervisning i Mariakirken: 5.februar kl. 10:00
og 19.februar kl.15:00 i St.Andreas

 

Mariakirken trenger sangere!

 

Det er behov for nye stemmer og nye mennesker til sangen under messene.

Det vil si å være med å synge messeleddene ( Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei ) og salmene.

På sikt ønsker vi å få til et lite kor.

Det er fint om du liker å synge, men det kreves ingen forkunnskaper om musikken vi synger.

Det vil bli gitt opplæring/kurs.

Ta gjerne kontakt med pater eller en av oss, om du kunne tenke deg å være med.

Kari (organist) og Stian (forsanger)

 

Kunngjøringer 1.januar:

 
R.I.P.
 
Pave Emeritus Benedikt XVI døde 31.12.2022, 95 år gammel
 
Requiescat in pace.
Pave emeritus Benedikt begraves i Peterskirken i Roma torsdag 5. januar 2023.
 
Vår menighet feirer requim messe for pave emeritus  Benedikt XVI i
St.Andreas kirke tirsdag 3. januar kl. 18:00 og i 
Mariakirken onsdag 4. januar kl. 11:00
 

Pavens bønneintensjoner for januar 2023:

For lærere:
Vi ber om at lærere må være troverdige vitner, at de underviser i felleskap heller enn konkurranse 
og at de fremfor alt hjelper de yngste og de mest sårbare.
 
 

Julehilsen Mariakirken22.pdf (1760584)

Her får rere også messetidene i julen.

 

Kunngjøringer 11.desember:

Neste katekese: Se under "katekese"

 

Julesamling for de unge:

Kjære dere unge i vår menighet. Vi skal arrangere en samling for dere som går i 7.klasse og eldre.
Sted: St.Andreas kirke på Gjøvik
Tid:   17.desember 2022
Program:
16:00 Messe
16:45 Samling i menighetssalen
 
Det blir lek, quiz,sosialt samvær og mat
Håper å se, at mange av dere unge kommer denne dagen.
 

Pavens bønneintensjoner for desember 2022:

For frivillige ideelle organisasjoner:
Vi ber om at frivillige ideelle organisasjoner viet til menneskelig utvikling, må oppsøkes av dem som ønsker å tjene den gode, 
og at de utrettelig leter etter nye måter å drive internasjonalt samarbeid.

 

Vask av mariakirken:

Det blir vasking av kirken lørdag 17.desember kl. 11:30, etter messen, som er kl. 11:00
 

Endring i tidsskjema for sakramentstilbedelse og rosenkransbønn

Se under "Messetider"

 

Kunngjøringer 27.november:

Katekese: Foreldremøte, se under "katekese"

 

Lokallaget arrangerer juleaktivitet for barn og unge i menigheten.

Det blir lek og moro og overraskelser.

Sted: Mariakirken 4.desember kl. 13:00

Adventsaksjon:

Kunngjøring fra Norges Unge Katolikker (NUK):

Kjære menighet.

I løpet av denne adventstiden samler NUK inn penger til yrkesopplæring innen fiskeoppdrett i Uganda.

Dette vil hjelpe 860 ungdommer og unge voksne med å få et livsgrunnlag og nok mat til dem og familiene deres.

Våre ungdommer vil i løpet av denne tiden selge kaker, kaffe, vafler og stå i kulda med bøsser for å samle penger.

Derfor oppfordrer vi dere til å se og heie på ungdommen vår og støtte arbeidet de gjør ved å gi til årets adventsaksjon.

Det redder liv.

 

Våre ungdommer vil bidra med å selge kaker, kaffe og vafler, og samle inn penger. Dette vil skje på i Mariakirken 18.desember

og i St.Andreas 4.desember.

Det vil være en stor fordel om dere som ønsker å støtte, kan bruke kontanter.

Dere kan også bruke Vipps. Da merker dere beløpet med "AA Lillehammer"

 

 

Søndag 27. november er det første søndag i Advent.

Det betyr, at vi begynner et nytt leseår i søndagsmessene, År A, hvor evangelielesningen 

stort sett er hentet fra Matteusevangeliet og leseår 1 i hverdagsmessene.

Kunngjøringer 6. november:

Pavens bønneintensjoner for november 2022:
For barn som lider:
Vi ber forbarn, som lider, spesielt de som er hjemløse, foreldreløse og krigsofre.
At de må sikres tilgang til utdanning og oppleve å bli elsket av en familie.
 
Utnevnelse:
Biskop Bernt I Eidsvig har utnevnt P. Piotr Gwizdz til ansvarshavende for polsk sjelesorg
i Mariakirken menighet , Lillehammer, med virkning fra den 1.september 2022.
 
Vi ønsker p. Piotr velkommen til vår menighet.
 
 
 

Kunngjøringer 30. oktober:

Allehelgensfest

feires både den 1.november kl.11:00 med høymesse i Mariakirken og kl. 18:00 i St.Andreas

og likeså søndag 6.november i alle messene.

Katekese

Neste katekese i Mariakirken er 6.november kl. 10:00 og

27.november i St.Andreas.

Kirkekaffe

Menigheten trenger hjelp med kirkekaffen.

Vi ønsker 2 personer til å ta ansvar for dette hver søndag.

Meld dere gjerne på for å hjelpe menigheten med dette.

Kunngjøringer 2.oktober:

Vi trenger flere ministranter både i Mariakirken og i St.Andreas.

Vi inviterer alle, som har mottatt første kommunion til å ministrere.

Ministrering er en fantastisk måte å aktiv tjene Gud på. Vi ber foreldrene om å ta med seg barna i kirken

og oppfordre dem til å ministrere i søndagsmessen. Man trenger ikke å ha ministrert før og det er ingen ting å være nærvøs for.

Presten er her for å lære og veilede deg på det du måtte lure på.

Kirkens åpningstider:

Mariakirken:

Onsdag            09:00-16:00

Fredag             09:00-18:00

Lørdag              09:00-18:00

Kontortid onsdag og fredag 09:00-16:00.

St.Andreas kirke:

Tirsdag              11:00-18:00

Torsdag             11:00-18:00

Kontortid tirsdag og torsdag 11:00-17:00

 

Katekese:( Se "katekese" i menyen)

Registreringsskjema for katekesen 2022-2023 er nå klar.

Det er nå mulig for barn i alle aldre å melde seg på.

 

 

 

Messer:(Se "Messetider" i menyen )

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/bykirken-otta-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dokka-bedehus-lav4-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/engehaugen-kirke-1-sept-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/messe-pa-otta170916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kurs-i-gjovik-200916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/uten-navn-png/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/katekese-pa-lillehammer-100916-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-lav1-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-2-050617-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/kirkens-dag-3-050617-jpg/