Bryllup i Mariakirken

Lørdag den 14. mai ble Amelia Woon og Dansan Edwin, begge fra Gjøvik, viet i Mariakirken. Alle gode ønsker og gratulasjoner fra menigheten!

 

1.kommunion og konfirmasjon i Mariakirken menighet, Gjøvik, Lillehammer og Otta våren 2022:

Gjøvik:

1.kommunion: Lørdag 28. mai kl. 11.00

Konfirmasjon: Lørdag 21. mai kl. 11.00

Felles informasjonsmøte for foreldre til 1. kommunionsbarn og konfirmanter: Tirsdag 11. mai. Kl 18.30. (Messe kl. 18.00)

Øvelse for 1. kommunion: Søndag 15. mai fra kl. 15.00

Øvelse før konfirmasjon: lørdag 14. mai kl. 16.00.

 

Lillehammer:

1.kommunion: Søndag 29. mai, i høymessen kl. 11.00

Konfirmasjon: Lørdag 11. juni kl. 11.00

Felles informasjonsmøte for foreldre til 1.kommunionsbarn og konfirmanter: Onsdag 18. mai kl. 18.30. (Messe kl. 18.00)

Øvelse før 1. kommunion: Etter høymessen søndag 15. mai. (Ca. kl. 12.00)

Øvelse før konfirmasjon: Torsdag 2. juni. Kl. 18.00.

 

Otta:

1.Kommunion: Søndag 19. juni kl. 17.00.

Konfirmantene konfirmeres i Mariakirken på Lillehammer 11. juni kl. 11.00.

Felles informasjonsmøte for foreldre til 1. kommunionsbarn som skal få sakramentet på Lillehammer og konfirmanter fra Otta: Søndag 15. mai etter messen i Bykirka kl. 17.00.

Øvelse før 1. kommunion for barn fra Otta som skal gå til kommunion enten på Otta eller Lillehammer: Søndag 15. mai kl. 16.00 - i Bykirka på Otta.

Øvelse før konfirmasjon på Lillehammer: Mariakirken torsdag 2. juni. Kl. 18.00.

 

Mai, Marias måned.

Fra gammelt av er mai og oktober viet den Guds moder Maria. I disse vier Kirken ekstra tid og krefter til å minnes hvordan den unge Maria viet sitt liv til Herrens frelsesplan og hvordan hun ble Hans viktigste medarbeider for vår alles frelse igjennom sin kjærlighet. I Mariakirken vil vi be rosenkransen før høymessen alle søndagene i mai. Den begynner kl. 10.30. På bakerste benk i kirken finner du en oversikt for hvordan  vi ber rosenkransen hvis denne andakten er ny for deg.

 

Kunngjøringer:

Lillehammer:

Onsdag 18. mai: Kl. 18.00 Messe, 18.30 Foreldremøte for alle 1. kommunionsbarn og konfirmanter.

Torsdag 19. mai kl. 18.00: Møte i menighetsrådet.

Lørdag 21. mai: Ikke messe.

Søndag 22. mai: Høymesse kl. 11.00

 

Gjøvik:

Onsdag 18. mai: Ikke messe

Lørdag 21. mai: Konfirmasjonsmesse kl. 11.00

Søndag 22. mai: Høymesse kl. 17.00.

 

Otta:

Søndag 15. mai: Katekese/ øvelse for 1. kommunionsbarn og konfirmanter fra kl. 16.00. Høymesse kl. 17.00. Kirkekaffe etter messen.

 

 

Troskurs på Lillehammer

Neste- og siste kurskveld denne sesongen er 12. mai.

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv.

For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære. Kurset vil holdes to torsdager i måneden i menighetessalen på Lillehammer fra slutten av oktober og frem til over påske. I denne tiden vil vi se på de viktigste sidene av den katolske tro og katolsk liv: Troen på Gud; faderen Sønnen Jesus Kristus og den Hellige Ånd, sakramentene, bønn, klosterliv og karitativt arbeid med mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier fra Mariakirken menighet

/album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunionskaken-smakebit-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a5-dobbel-dap-og-1-kommunion-pa-gjovik-4-juni-2017-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-lillehammer-png1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-otta-200517-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/a1-kommunion-i-polen-natalie-og-kacper-jpg/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/konfirmasjon-27-mai-2017-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/dap-i-dokka-210117-sr-holder-barn-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/juleavslutning-i-katekesen-2016-jpg1/ /album/fotogalleri-fotografier-fra-mariakirken-menighet/mariakirken-innvendig-jpg1/